điện may xanh máy giặt

Để kích sữa lại cho mẹ đã mất sữa và không đang cho con bú, cần có sự hỗ trợ. Khoảng cách giữa 10 cữ này không cần tuyệt đối chính xác, và lượng sữa thu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày