hướng dẫn in hóa đơn điện tử tiền điện

Chóng nhanh hành phát tục Thủ MBBANK, HÀNG NGÂN APP tiết chi. vốn ngân hàng có thế chấp sổ đỏ, thủ tục vay ngân hàng vietinbank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày