tính lãi suất vay home credit

Để thực hiện nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu, cần bảo đảm sự độc lập về pháp lý và về tài chính giữa các chủ thể tham gia đấu thầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày