thông tin simple love

Thông thường, khách hàng sẽ được nhận tiền vay nhanh chóng. Hiện tại chấp nhận duyệt vay theo sim ngân hàng ocb SIM VIETTEL dù.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày