ngan vang tieu thu tap 34

Chuyển đến Vay tín chấp bằng CMND và bằng lái xe là gì? - Vay tín chấp bằng chứng minh. thức cho vay tiền không cần chứng minh thu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày