tiểu thư lọ lem tập 18

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người đi vay không nên bỏ qua những lưu ý dưới. Đế đáp ứng các điều kiện cho vay tiêu dùng hiện nay ở Việt Nam, cần thỏa. Nếu áp dụng cách tính lãi suất trên dư nợ ban đầu, mức lãi suất công bố có vẻ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày