dang ky mang viettel - dang ky mang viettel: vay tien gop ngay q12

+ Người nhập hộ khẩu vào các huyện phải có thời gian tạm trú tại TP.. + Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày