ngân hàng techcombank ở quận 7

Bài viết này chia sẻ về thủ tục đặt in và thông báo phát hành hóa đơn lần đầu. Doanh nghiệp thành lập đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương. loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hoá đơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày