tuyen dung ke toan binh thuan

Bạn đã bao giờ muốn du lịch bằng khinh khí cầu chưa? Chà, đến đây nào: hôm nay tôi sẽ đưa bạn bay lên trời và bay thật cao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày