xe so tu dong mat thang

Rồi đến lần thứ hai gặp mặt, hắn chính là vị tổng giám đống lạnh lùng, còn nàng là thư ký. Hợp Đồng Tình Nhân - Truyện Ngôn Tình. 1 người đang nghe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày