cho vay đáo hạn ngân hàng tại hà nội

Phương thức cho vay: vay trả góp. Số kỳ trả góp tối thiểu phải hoàn thành: …… kỳ.. suggested payment date as proposed by Home Credit.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày