vay tiền đứng tphcm - vay tiền đứng tphcm: mất hồ sơ tín dụng

Mẫu Kế hoạch cá nhân đăng ký học tập chuyên đề năm 2019 theo tấm. Lịch làm việc tuần 2 của cán bộ - giáo viên - nhân viên và đoàn thể.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày