các gói đăng ký gọi ngoại mạng của mobifone

Bạn đã biết: Thủ tục đăng ký thông tin thuê bao MobiFone chính chủ. quá trình kiểm tra nếu thông tin chưa chính xác hoặc sim đang sử dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày