vay tài chính 24h

Ngân Hàng Đông Á Điện Tử. Giới thiệu về DongA. Phương án sản xuất kinh doanh/ giải trình sử dụng vốn vay. Bản sao CMND & Hộ khẩu/ Sổ tạm trú của cá nhân vay vốn. Bản sao Giấy chứng. Trung tâm Dịch vụ khách hàng. Hotline:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày