gói đăng ký gọi của viettel sinh viên

Nếu không có yêu cầu kiểm tra bảo mật nhưng bạn gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản. hãy đăng nhập Facebook và làm theo hướng dẫn để xác nhận danh tính của bạn.. Liên hệ với người bạn mà bạn đã chọn trước đó để nhờ trợ giúp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày