tieu tu linh tinh tap 12

By Thành Đông. (Trường hợp này bắt buộc phải đợi 1 năm sau khi nghỉ việc mới có thể thể lãnh tiền BHXH); Ra nước ngoài định cư hoặc bị mắc một trong. Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày