trong tay không tiền

ANTV | Tử hình công khai tên cướp tàn độc thiêu sống nạn nhân trong trong. nhốn nháo vì một vụ cháy vô cùng dữ dội xảy ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày