tam 5 trieu nen mua dien thoai nao

Gestern wurde ich per Email benachrichtigt, dass in mein Google-Konto eine Telefonnummer zur Wiederherstellung eingetragen wurde, ich habe aber zu der.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày