lam chung minh nhan dan vao ngay thu may

Nếu gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng, sau một năm, số tiền lãi. Ngân hàng có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cao nhất hiện nay là VIB với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày