tp là gì trong kế toán

Home Credit VN, cách vay tiền tiêu dùng nhanh tại HomeCredit và những thông. Với hàng nghìn chia nhánh, hơn 132.000 nhân viên HOME CREDIT đã và đang.. CREDIT là tập hợp các thông tin về: Số chứng minh nhân dân, số điện thoại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày