nộp hồ sơ hưởng bhxh một lần ở đâu

... nếu đem 200 triệu gửi tiết kiệm ngân hàng bạn nên chọn ngân hàng nào bây giờ. Đa số các ngân hàng đều có một cột nhỏ lãi suất hiện ngay trên trang chủ.. cập nhật lãi suất gửi VND, vì hiện gửi bằng VND vẫn lợi hơn gửi bằng USD).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày