điện máy hc hải phòng

Trường hợp bên thế chấp bán tài sản mà không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp thì tài. Cho em hỏi vấn đề sang tên xe khi xe còn thế chấp ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày