lam lai giay cmnd bao lau

Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của doanh nghiệp... Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày