the joi di dong - the joi di dong:

Anh Em Siêu Nhân Cuồng Phong - Tập 42 (Siêu Nhân Hay Nhất). 1:18. Nhạc siêu nhân cuồng phong hay nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày