cách tải hóa đơn điện tử của viettel

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Biết Tiếng Anh tại Đồng Nai. ( kỹ năng viết email) - Ưu tiên có kinh nghiệm theo dõi đơn hàng xuất nhập khẩu, chứng từ XNK.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày