vans chính hãng hoi dap bao hiem xa hoi viet nam

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên. vấn giúp em phải làm gì khởi kiện ra sao để đòi quyền lợi của người lao động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày