mượn tiền góp tháng lam chung minh thu gia - lam chung minh thu gia:

"Bạn đang có những kế hoạch vay tiêu dùng và không biết hướng giải pháp vay vốn ở đâu linh hoạt và thuận tiện nhất. Đến với khoản vay tiền mặt Jaccs thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày