ngan hang tuyen dung kiem soat vien 2019 bac ninh đăng nhập bhxh hà nội

Ngoài ra, những ai đã có chứng minh nhân dân (9 số và 12 số) còn giá trị sử dụng được đổi. Thủ tục cấp đổi từ chứng minh nhân dân (Dành cho người đã có chứng minh nhân dân 9 số hoặc 12 số).. .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày