quy định về lãi suất cho vay tối đa

Tài trợ hàng lưu kho là một sản phẩm tài trợ thương mại, trong đó người xuất khẩu (chủ sở hữu lô hàng lưu kho) được Vietcombank tài trợ từ khâu hàng được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày