vay tiền bằng cmnd

KHÔNG CẦN NÓI ANH YÊU You Don't Have To Say You Love Me Nguyên tác tiếng Ý : Io Che Non Vivo Senza Te của Dino Donaggio và Vito Pallavicini - Bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày