tpbnak - tpbnak:

Quê chồng tôi ở Hậu Giang nhưng tôi không cắt khẩu để nhập khẩu bên chồng.. (13/06); Nhập hộ khẩu cho con theo mẹ có cần phải nộp sổ hộ khẩu của bố?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày