tinh co nhu khong ngoc son

Dưới đây là thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng lần đầu.. bị 01 bộ hồ sơ, gồm: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu.. Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày