ung tuyen the gioi di dong

Hiện chưa có lời bài hát nào cho Cho Đi Và Nhận Lại (Karaoke) do ca sĩ Phan Duy Anh. Cho Đi Nhiều Nhận Lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày