vay tiền vạn an phát

Sao kế đô tốt hay xấu - Văn khấn dâng sao giải hạn sao Kế Đô 2020. Mục lục. Sao Kế.. Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên thần chân quân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày