ngân hàng tài chính

So sánh sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất ngân hàng hấp dẫn nhất.. Nếu bạn chọn nhận lãi hàng tháng, nhưng đóng tài khoản tiết kiệm trước hạn, bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày