vietcombank lương tài bắc ninh

Vay mua trả góp với lãi suất vay mua xe Agribank tháng 11/2019 ưu đãi,. mại CP lớn nhất Việt Nam với 100% vốn Nhà nước, luôn tiên phong đi đầu thực hiện. Với lãi suất cho vay, kể từ ngày 10/01/2018, Agribank thực hiện giảm lãi suất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày