thủ đức

Thu Hoài sang Hong Kong dự tiệc 100 ngày tuổi của quý tử sao TVB Hồ. Sau khi trở về Việt Nam, hoa hậu Thu Hoài tiếp tục tham gia các talk.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày