luc luong dac biet tvb 1999

Ưu điểm của vay ngân hàng bằng sổ lương hưu. Vay ngân hàng bằng sổ lương hưu là hình thức vay tín chấp dành cho khách hàng cá nhân hưởng lương hưu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày