dong vay - dong vay:

CÁC CHỊ MUA ĐẦM lb CHO EM CHIỀU CAO CÂN NẶNG CÓ SỐ ĐO. See more of Shop Carrot f - Chuyên Hàng Hiệu VNXK Big Size Sỉ - Lẻ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày