vay app là gì

Siva Reddy has exhibited his mimicry skills at the audio launch Vinavayya Ramayya of casting Naga Anvesh and Drishyam fame Krithika in lead roles, Directed.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày