thủ tục xin giấy xác nhận thay đổi cmnd

Chồng Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo. Bờ khe suối cụt lại cạn queo. Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt. Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo. Vợ

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày