viettel kien giang

Đà Nẵng, hoạt động của các đối tượng liên quan đến tín dụng đen cũng. tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ các TCTD.. trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, nhất là các chính sách, thủ tục cho vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày