50 vnd to rub

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 8 Chương II: Vận động để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày