chuyện quả báo nhãn tiền

Những năm 2010, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, trả lãi ngân hàng khi mua nhà đất, tôi thường tiết kiệm được hơn 50 triệu/ năm, nhưng với tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày