công thức tính trực tâm

Cảm nghĩ về truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy.. Trong truyền thuyết này kết cục của các nhân vật chính thật đáng thương. Truyện xưa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày