vay vốn tín dụng prudential

Vì thế, nhiều người có nhu cầu tra cứu tiền điện online để chủ động thanh toán.. Hồ Chí Minh: . thông tin về hóa đơn điện tử xuất hiện, thể hiện đầy đủ thông tin khách hàng, mức tiêu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày