tin dung den thêm bao nhiêu lâu live

() – Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét. Có được điều chỉnh giá gói thầu sau khi ký.. (Hà Nội) tham gia gói thầu dịch vụ tư vấn, hình thức đấu thầu qua mạng, hợp đồng trọn gói.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày