mượn

TOUR KHOANG XANH – SUỐI TIÊN – K9 ĐÁ CHÔNG (2 ngày – 1 đêm) I. LỊCH TRÌNH: Ngày 1: Hải Phòng – K9 - Khoang Xanh - Suối Tiên: (Ăn trưa, tối) -.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày