khuyen mai dang ky cuoc goi cua viettel

Sản phẩm vay tín chấp dành cho khách hàng cá nhân của Techcombank cũng đang được khách. Điều kiện vay tín chấp theo lương ngân hàng Techcombank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày