cách tính hệ số lương theo bậc công ty tnhh chứng khoán mirae asset wealth management

Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi 1 vấn đề về việc cho mượn sổ đỏ để thế chấp vay. lại được sổ đỏ không. trong giấy vay tiền bạn tôi không ghi cầm cố sổ đỏ của gia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày